Nowe składki ZUS od stycznia 2019

Wysokość składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Ubezpieczenie Zdrowotne


Rodzaj składki
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 904,60 834,55
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 342,32
Fundusz Pracy 70,05 70,05
Razem do zapłaty 1316,97 1246,92

Preferencyjne składki ZUS


Rodzaj składki
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 213,57 197,03
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 342,32
Razem do zapłaty 555,89 539,35