Nowe składki ZUS od stycznia 2021

Wysokość składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Ubezpieczenie Zdrowotne


Rodzaj składki
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 998,37 921,06
Ubezpieczenie zdrowotne 381,81 381,81
Fundusz Pracy 77,31 77,31
Razem do zapłaty 1457,49 1380,18

Preferencyjne składki ZUS


Rodzaj składki
Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 265,78 245,20
Ubezpieczenie zdrowotne 381,81 381,81
Razem do zapłaty 647,59 627,01

Więcej tutaj>>>